Compacfoam

COMPACFOAM je termoplastická pěna o hustotě 100-400 kg/m3 na bázi polymeru polystyrenu (PS). Svou fyzikální strukturou a chemickým složením zcela odpovídá známému pěnovému polystyrenu (EPS, Styropor®). Nejmenší možné pěnové kuličky ve formě uzavřených buněk o průměru menším než 1 mm jsou mezi sebou na stěnách buněk termicky svařeny do masivního bloku. Inovací produktu COMPACFOAM je, že tuto známou technologii rozšiřuje o mnohonásobně vyšší hustoty. Z toho vyplývají jedinečné materiálové vlastnosti při současném zachování bezpečnosti tohoto již desítky let osvědčeného materiálu.

COMPACFOAM je nové řešení, které spojuje velmi vysokou pevnost v tlaku s vynikající tepelnou izolací a nízkou hmotností. Díky vysoké tuhosti (2% stlačení při užitném zatížení) a výborné dlouhodobé stabilitě se COMPACFOAM stává řešením problémů spojených s tepelnou izolací a problémů vznikajících u lehkých konstrukcí.


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:compacfoam (generated for current page)